Tidak. Emas yang diperoleh akan ditambah ke dalam baki emas anda.