Setiap pengguna HelloGold diberikan kod unik yang boleh dikongsikan. Kod ini tidak akan luput selagi Promosi Rujukan ini berlangsung dan HelloGold berhak untuk mengubah atau mengemas kini promosi ini pada bila-bila masa tanpa notis awal.

Untuk setiap pengguna baharu yang menggunakan Kod Rujukan, kod tersebut akan luput dalam tempoh 30 hari setelah akaun HelloGold Biasa mereka disahkan.