Ya. Keselamatan atas talian anda amat penting bagi kami dan kami telah mengambil semua langkah yang wajar bagi memastikan keselamatan emas anda.