Setiap pengguna mempunyai jumlah had harian sebanyak RM30,000 untuk pembelian emas dan pengeluaran tunai.