Setiap pengguna mempunyai jumlah had harian sebanyak RM30,000 bagi tambah nilai dan pengeluaran tunai.