Jika apa-apa terjadi pada anda, untuk pemegang akaun yang:

Mempunyai wasiat, emas dalam akaun anda akan dirujuk ke wakil geran probet.

Tidak mempunyai wasiat, emas dalam akaun anda akan dirujuk ke pentadbir wasiat.