Kiriman akan luput dalam masa 24 jam selepas dihantar dan akan dikembalikan kepada penghantar secara otomatik. Penerima tidak akan menerima kiriman selepas ianya luput. Walaubagaimanapun, penghantar boleh menghantar kembali kiriman tersebut kepada si penerima.