Usah risau. Jika anda mempunyai buku akaun atau sebarang dokumen yang dapat mengesahkan anda sebagai pemilik akaun tersebut, maklumat anda akan diterima. Ambil gambar dokumen tersebut dan pastikan butiran berikut jelas kelihatan:

1) Nama
2) Nama Bank
3) Nombor Akaun
4) Alamat