Dokumen yang diperlukan untuk membuat tuntutan:

 • Borang Tuntutan yang di isi – melalui e-mel ke Senang ([email protected])
 • Laporan polis
 • Laporan perubatan (tidak diperlukan untuk tuntutan di bawah RM250.00)
 • Sijil Perubatan
 • Salinan kad pengenalan (kedua-dua belah pihak)
 • Resit / bil asal
 • Sekiranya cacat kekal – Laporan Pakar
 • Salinan Laporan Post Mortem
 • Salinan Sijil Kematian
 • Salinan sijil pengebumian / pembakaran
 • Surat Pentadbiran sekiranya pencalonan tidak dilakukan
 • Salinan kad pengenalan waris
 • Untuk kemalangan bermotor – Salinan lesen memandu Antarabangsa yang Sah
 • Borang E-Pembayaran

Catatan: Senarai dokumen yang diperlukan hanyalah panduan dan kami berhak untuk meminta maklumat lebih lanjut apabila perlu