Anda boleh membeli emas sebanyak mungkin asalkan anda mempunyai baki tunai yang mencukupi di dalam akaun anda.