Jika anda adalah pengguna HelloGold Biasa, had Tambah Nilai keseluruhan anda adalah RM1,500.

Bagi pengguna HelloGold PRO, anda mempunyai jumlah had harian sebanyak RM30,000 bagi tambah nilai dan pengeluaran tunai.

Had maksimum FPX adalah RM30,000 untuk satu transaksi. Had ini bergantung kepada pengeluaran tunai bagi perbankan internet bank anda, atau mana-mana yang lebih rendah.