Know Your Customer (KYC) ialah proses mengesahkan dan mengekalkan rekod identiti pelanggan kami. Kami sangat mengambil berat hal keselamatan dalam talian dan mengamalkan polisi KYC untuk mencegah kecurian pengenalan, penipuan kewangan, pelaburan wang haram dan pembiayaan pengganas.