OTP ialah One Time Passcode yang dihantar kepada nombor telefon mudah alih berdaftar anda untuk tujuan pengesahan dan keselamatan.