Kami menawarkan 2 peringkat bagi akaun HelloGold: Biasa dan PRO.

Akaun HelloGold Biasa membolehkan anda membeli dan menjual emas dengan had keseluruhan sebanyak RM1,500. Manakala, akaun HelloGold PRO pula membolehkan anda menikmati semua kelebihan yang ditawarkan oleh HelloGold.