Untuk pelanggan baharu SmartSaver, tempoh yang ditetapkan adalah 11 bulan. Bulan pertama anda perlu dibiayai secara manual menerusi dompet HelloGold, Boost, Touch ‘n Go atau FPX dan baki 11 bulan seterusnya akan dibiayai menerusi Direct Debit.

Untuk pelanggan sedia ada SmartSaver pula, tempoh Direct Debit adalah mengikut baki bulan yang tinggal dalam mencapai matlamat SmartSaver anda. Contohnya: jika anda masih berbaki 6 bulan untuk mencapai matlamat yang ditetapkan, tempoh Direct Debit anda adalah 6 bulan tersebut, menjadikan keseluruhannya berjumlah 12 bulan.