Setelah pelan tamat tempoh, jumlah pembelian emas akan dipindahkan secara automatik ke akaun utama HelloGold anda.