Kematian dan Hilang Upaya Kekal
Kematian Akibat Kemalangan – Jumlah Modal mengikut Jadual Polisi yang dilampirkan
Hilang Upaya Kekal – Peratusan Jumlah Modal berikut mengikut Jadual Polisi yang dilampirkan

Kematian yang tidak disengajakan/hilang upaya kekal seperti di bawah:

Item Events Percentage(%) of Capital Sum
1. Kehilangan anggota badan (dua anggota badan) 100%
2. Kehilangan kedua-dua belah tanga, atau kesemua jari dan kedua-dua ibu jari 100%
3. Lumpuh sepenuhnya 100%
4. Tidak siuman sepenuhnya 100%
5. Kecederaan yang mengakibatkan terlantar sakit di katil secara kekal 100%
6. Sebarang kecederaan lain yang menyebabkan hilang upaya menyeluruh dan kekal 100%
7. Kehilangan tangan dari paras bahu 100%
8. Kehilangan tangan antara paras bahu dan siku 100%
9. Kehilangan tangan dari paras siku 100%
10. Kehilangan tangan antara siku dan pergelangan tangan 100%
11. Kehilangan tangan diparas pergelangan tangan 100%
12. Kehilangan kaki
– di paras pinggul
– diantara lutut dan pinggul
– di bawah lutut
100%
13. Mata: Kehilangan
– seluruh mata
– penglihatan
100%
14. Mata: Kehilangan
– penglihatan, kecuali bayangan cahaya
– kanta
50%
15. Kehilangan empat (4) jari dan satu (1) ibu jari di sebelah tangan 50%
16. Kehilangan empat (4) jari 40%
17. Kehilangan ibu jari
– kedua-dua falanks
25%
18. Kehilangan ibu jari
– satu (1) falanks
10%
19. Kehilangan jari telunjuk
– tiga (3) falanks
10%
20. Kehilangan jari telunjuk
– dua (2) falanks
8%
21. Kehilangan jari telunjuk
– satu (1) falanks
4%
22. Kehilangan jari hantu
– tiga (3) falanks
6%
23. Kehilangan jari hantu
– dua (2) falanks
4%
24. Kehilangan jari hantu
– satu (1) falanks
2%
25. Kehilangan jari manis
– tiga (3) falanks
5%
26. Kehilangan jari manis
– dua (2) falanks
4%
27. Kehilangan jari manis
– satu (1) falanks
2%
28. Kehilangan jari kelengkeng
– tiga (3) falanks
4%
29. Kehilangan jari kelengkeng
– dua (2) falanks
3%
30. Kehilangan jari kelengkeng
– satu (1) falanks
2%
31. Kehilangan metakarpus
– pertama atau kedua (tambahan)
3%
32. Kehilangan metakarpus
– ketiga, keempat atau kelima (tambahan)
2%
33. Kehilangan jari kaki
– semua falanks
15%
34. Kehilangan jari kaki
– ibu jari, kedua-dua falanks
5%
35. Kehilangan jari kaki
– ibu jari, satu (1) falanks
2%
36. Kehilangan jari kaki
– selain ibu jari, jika lebih daripada satu (1) jari setiap satu
1%
37. Kehilangan pendengaran
– kedua-dua belah telinga
75%
38. Kehilangan pendengaran
– sebelah telinga
15%
39. Kehilangan upaya bertutur 50%