Caj pentadbiran akan ditolak dari akaun penghantar. Jika anda menghadiahkan emas sebelum tempoh bulanan dikenakan, yuran anda akan dikira berdasarkan berapa hari emas anda disimpan oleh kami.

Bila hadiah emas anda diterima:

Si penerima akan mendapat amaun emas yang dihadiahkan dan caj pentadbiran akan ditanggung oleh penerima selepas menerima hadiah tersebut.