Tekan “Ganjaran” dalam bar menu dan pilih tab “Isikan kod”. Masukkan Kod Promosi dan klik “GUNA”.