Anda boleh mencalonkan benefisiari melalui aplikasi HelloGold, dan melalui Profil > Maklumat Saya.