Untuk pelanggan baharu SmartSaver, setelah anda membiayai bulan pertama secara manual, anda akan diberitahu untuk membuat tetapan Direct Debit* bagi 11 bulan yang akan datang.

Untuk pengguna sedia ada SmartSaver, tetapan Direct Debit* untuk baki bulan yang tinggal boleh dibuat di halaman SmartSaver anda.

Tetapan Direct Debit tidak akan berjaya sekiranya:

  1. Transaksi SmartSaver anda berstatus Sedang Diproses.
  2. Tarikh pembayaran anda yang seterusnya adalah 8 hari dari tarikh kitaran yang baru.

*Caj RM1 akan dikenakan oleh pihak bank anda untuk pengesahan akaun bank dan ia akan dikembalikan semula ke dalam akaun HelloGold anda apabila permohonan Direct Debit telah diluluskan.