Anda boleh membeli emas 23 jam sehari, 7 hari seminggu dan seberapa banyak kali yang anda mahu di HelloGold. Setiap malam selama 1 jam, kami menjadualkan penyenggaraan harian kami antara 12:00 pagi – 1:00 pagi.