Anda boleh membuat satu (1) tuntutan setiap faedah setiap tahun.