Transaksi boleh mengambil masa sehingga 20 minit untuk dilengkapkan.