Terdapat tempoh tetap selama 12 bulan bagaimanapun anda boleh membatalkan bila-bila masa sahaja sepanjang penyimpanan tanpa sebarang kos.