Anda akan menerima ganjaran tersebut secara serta-merta setelah rakan anda berjaya menggunakan kod tersebut dengan pembelian emas minimum yang ditetapkan bagi Promosi Rujukan ini.