Semua arahan untuk menambah nilai dianggap sebagai muktamad dan tidak boleh dibayar balik. Anda boleh melakukan pengeluaran tunai dengan menggunakan aplikasi untuk mengembalikan wang ke akaun bank anda.