Boleh, asalkan mereka memasukkan Kod Rujukan tersebut dalam tempoh 30 hari setelah akaun mereka disahkan.