Tidak boleh. Ketika Direct Debit sedang Aktif, anda tidak boleh membiayai SmartSaver anda secara manual. Untuk berbuat demikian, langganan Direct Debit anda harus dibatalkan terlebih dahulu.