Tidak. Apabila anda membuat permohonan pembatalan, ia tidak boleh dimansuhkan. Anda juga tidak boleh melanggani SmartSaver yang baharu sehingga pembatalan tersebut selesai.