Tidak boleh. Sebaik sahaja transaksi telah disahkan, ia tidak boleh dibatalkan.