Tidak boleh. Promosi Kod Rujukan ini hanya sah dalam satu pembelian emas minimum yang ditetapkan.