Boleh. Anda boleh menjual emas yang diperoleh dan membuat pengeluaran tunai.