Tidak boleh. Anda hanya boleh menggunakan satu Kod Rujukan dan ia hanya untuk sekali penggunaan.