Boleh. Kesemua emas yang diperoleh daripada promosi Rujukan ini boleh dihantar atau dijual.