Tidak boleh. Ketika Direct Debit sedang Aktif, kami hanya akan menolak jumlah yang telah dipersetujui ketika kali pertama anda membuat tetapan Direct Debit tersebut.