Tidak. HelloGold hanya membeli emas menerusi platform atas taliannya (online) sahaja. HelloGold tidak membeli semula sebarang emas yang ditebus secara fizikal daripada pelanggannya.

Pelanggan seharusnya boleh menjual jongkong PAMP kepada mana-mana tukang emas kerana ia diiktiraf di peringkat antarabangsa.