Untuk menjual, mengirim dan menebus emas di dalam akaun SmartSaver anda, anda perlu menunggu sehingga pelan tersebut selesai atau batalkan akaun HelloGold SmartSaver anda. Setelah tamat tempoh pelan atau pelan dibatalkan, emas yang telah dibeli akan dipindahkan secara automatik ke akaun utama HelloGold anda. Selepas itu anda boleh menjual, mengirim atau menebus emas seperti yang diinginkan.