Caj transaksi boleh mencapai sehingga 2% daripada jumlah transaksi anda. Anda boleh menyemak caj bagi transaksi pembelian atau penjualan sebelum mengesahkannya.

Caj Transaksi ini adalah untuk menjana kos penyenggaraan, pelarasan dan perkembangan bagi platform kami.