Anda boleh menyemak caj transaksi pembelian dan penjualan sebelum mengesahkan transaksi anda.

Caj Transaksi adalah caj yang berkaitan dengan kos pentadbiran, penyelenggaraan dan perkembangan yang berterusan di platform kami.

HelloGold berhak untuk membuat perubahan pada Caj Transaksi bagi menampung kos bagi situasi yang di luar kawalan kami. Contohnya, kekurangan stok emas fizikal.