Emas PAMP Suisse anda dihantar sama ada dalam bentuk kepingan atau jongkong, bergantung pada saiz.