Kami mengenakan caj pentadbiran tahunan sebanyak 2% untuk memastikan emas anda selamat dan terjamin. Caj dikira setiap hari dan dikenakan secara bulanan. Sekiranya anda menjual emas anda sebelum tempoh caj bulanan, caj anda akan dikira berdasarkan bilangan hari emas anda disimpan dengan kami.