Tidak. Amaun ganjaran yang diberikan atau diskaun adalah kekal pada kadar yang sama.