Kod promosi akan dikeluarkan daripada senarai kod promosi yang aktif setelah ia luput.