Sudah menjadi tanggungjawab kami untuk memenuhi piawaian industri bagi mengawal data anda dan melindungi emas anda. Kami memerlukan gambar MyKad / Pasport dan swafoto (selfie) anda untuk mengesahkan identiti anda serupa sepertimana bank meminta gambar MyKad / Pasport anda untuk tujuan pengesahan. Ini bagi menghalang HelloGold daripada digunakan, dengan sengaja atau tidak sengaja, oleh unsur jenayah untuk aktiviti pengubahan wang haram.