Dengan penyediaan semasa kami untuk keselamatan pengguna, kata laluan HelloGold anda pada aplikasi telefon disimpan ke telefon anda dan tidak meninggalkan peranti anda. Ini bermaksud kata laluan anda di aplikasi telefon tidak diselaraskan ke akaun HelloGold web anda, dan anda diharuskan mempunyai dua kata laluan untuk akaun HelloGold anda.

Kami memahami bahawa mengaktifkan penyediaan log masuk akaun anda mungkin memerlukan lebih banyak langkah seperti keperluan pemulihan akaun dan kami sedang berusaha untuk menyeragamkan pengalaman log masuk untuk anda.

Kami menghargai kesabaran anda dalam hal ini dan akan terus meningkatkan pengalaman menyimpan emas anda untuk menjadi lancar dan konsisten.