Walaupun butiran tambahan ini tidak diperlukan ketika mendaftar untuk matlamat Micro Lifestyle Insurance, butiran tambahan ini akan membantu kami dalam menjaga keselamatan akaun anda, sambil memastikan proses yang lebih lancar dalam membuat tuntutan masa depan anda.

  • Maklumat alamat yang digunakan di KYC
  • Maklumat benefisiari