Ini adalah untuk memastikan keselamatan simpanan pelanggan dan mengelakkan penyalahgunaan kewangan atau pemalsuan duit.