Pas residen sah yang diterima untuk pendaftaran akaun HelloGold bagi warganegara asing adalah:

1.Pas Penggajian

2. Pas Lawatan (Sosial) Jangka Panjang

3. Pegawai Dagang dan Anak yang telah mendapat PR

4. Syarat dan Peraturan Kebenaran Bekerja Pasangan Warganegara

5. Permohonan Baru Isteri Atau Suami Kepada Warganegara

6. Pas Pelajar

7. Pas Lawatan Ikhtisas

8. Pas Residen

9. Malaysia My Second Home (MM2H)

10. Pas Lawatan Kerja Sementara

Nota: Pas residen yang dihantar mestilah sah dan belum melepasi tarikh luput.