Ya. Dengan memaklumkan waris/benefisiari anda dan memastikan maklumat mereka dikemas kini, anda dapat membantu proses yang lancar ketika mereka ingin membuat tuntutan kelak.