Amanie Advisors ialah pertubuhan Islam yang mengiktiraf kami sebagai Patuh Syariah. Firma ini diketuai oleh Datuk Dr. Mohd Daud Bakar, yang pada masa ini merupakan Pengerusi Majlis Penasihat Syariah di kedua-dua Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Pakar yang menandatangani Fatwa kami merupakan anggota Badan Penasihat Shariah Antarabangsa firma Amanie.


Sebagai perunding Syariah kami, Amanie akan mengkaji semula proses kami sepanjang tahun untuk memastikan kami kekal mematuhi proses yang ditetapkan.