BullionStar International menggunakan khidmat syarikat Chubb Singapore Private Limited untuk mengendalikan keselamatan.